post@harry-martinsen.no Man - fre 7 - 16 lør/søn stengt
100 års-jubileet til Harry Martinsen i år
100 års-jubileet til Harry Martinsen i år

Fjernvarme er et oppvarmingssystem med et sentralanlegg som forsyner en eller flere boliger (eller nabolag) med energi til oppvarming og varmt vann (gjerne gjennom vannbåren varme). Fjernvarme kan brukes av husholdninger i områder hvor det er utbygget for dette, men det er da nødvendig å kontakte tilbydere som leverer fjernvarme. I Oslo tar du kontakt med Hafslund for å få varmen inn i huset, mens Harry Martinsen bistår med å tilkoble eksisterende varmeanlegg eller opprette nytt vannbårent varmeanlegg.

Du trenger ikke senke temperaturen i boligen din for å skåne lommeboken og miljøet. Ta kontakt med oss i dag for å se hvordan vi kan bistå med nye kostnadseffektive løsninger for deg. Ring oss i dag!

Ofte stilte spørsmål og svar

Hvordan får man produsert fjernvarme?

En rekke ulike energikilder benytter for å produsere fjernvarme. Dette kan være naturgass, elektrisitet, solceller, avfall, biobrensel og fyringsolje. Ta kontakt med tjenesteytere som kan levere fjernvarme i ditt område for mer praktisk informasjon, eller ta kontakt med oss i Harry Martinsen.

Hva er forskjellen på fjernvarme og vannbåren varme?

Vannbåren varme er et anlegg som befinner seg i boligen din, mens fjernvarme blir produsert i eksterne anlegg og distribueres til boligen din via isolerte rør. Energien overføres fra fjernvarmevannet til ditt vannbaserte oppvarmingsanlegg, slik at du får varmt vann og oppvarmet hjem.

Jeg har oljefyr. Er det behov for å bytte til fjernvarme?

Merk at det fra 2020 er politisk bestemt at det skal bli vanskelig å få kjøpt fyringsolje. Vi anbefaler derfor energikilder som forurenser så lite som mulig. Ta kontakt med en tilbyder som kan levere fjernvarme i ditt område (Hafslund i Oslo) og ta deretter kontakt med oss. Er ikke fjernvarme tilgjengelig der du bor, kan vi foreslå vann-til-vann-varmepumpe (helst ikke jordvarme), luftvarme eller elektrisitet. Ring oss i dag for en kort eller lengre samtale om fjernvarme i dag.