post@harry-martinsen.no Man - fre 7 - 16 lør/søn stengt
100 års-jubileet til Harry Martinsen i år
100 års-jubileet til Harry Martinsen i år

Et av våre service områder er installasjon av vannstoppere. En av fem vannskader oppstår i tilknytning til løse vanninstallasjoner som varmtvannsbereder, vaskemaskin, oppvaskmaskin, eller kjøleskap med vanntilkobling, melder SINTEF Byggforsk.

Slike installasjoner er gjerne plassert i rom uten sluk og tett gulv, og kan fort forårsake store og kostbare skader.

De byggetekniske forskriftene, TEK17, krever at installasjoner med vann i rom uten sluk i gulv skal sikres med lekkasjestoppere. Dette gjelder både for boliger og næringsbygg.

Lekkasjestoppere er utstyr som monteres i eller omkring vannførende installasjoner, for å registrere lekkasje og automatisk stenge vanntilførselen til skadestedet.

Kravene fra forsikringsbransjen er strengere enn myndighetenes. Her kreves det også at alle sanitærrom og alle skjulte og åpne vannledningsanlegg overvåkes med utstyr som er godkjent av forsikringsselskapene.

Vi kan tilby installasjon av enkeltstående vannstoppere og flere vannstoppere satt sammen i system i en sentral.