post@harry-martinsen.no Man - fre 7 - 16 lør/søn stengt
100 års-jubileet til Harry Martinsen i år
100 års-jubileet til Harry Martinsen i år

Vann-til-vann-varmepumper (også kalt væske-vann-varmepumper) er varmepumper som henter energi lagret i fjell, jord eller sjø. Denne energien brukes så til blant annet vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Du kan velge mellom bergvarmepumpe, sjøvarmepumpe og jordvarmepumpe. For norske forhold anbefaler vi de to første alternativene for å dekke varmebehovet.

Vann-til-vann-varmepumper gir energibesparelser på opptil 80 prosent, og er en løsning med lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Grunnet høy og stabil temperatur fra varmekildene er dette også en type varmepumpe som sikrer stabil temperatur i boligen hele året. Høy etableringskostnad gjør samtidig at dette er et alternativ som er best egnet for boliger med stort energiforbruk (30.000 kWh per år). Ved lavere energibehov, er luft-til-vann-varmepumper et bedre alternativ.

Trenger du hjelp til å velge varmepumpe eller har spørsmål omkring vannbåren varme, bergvarme eller installasjon av vann-til-vann-varmepumper? Ta kontakt med oss i dag!

Ofte stilte spørsmål og svar

Hva er forskjellen på de ulike typene varmepumper?

Det finnes tre spesifikke varmepumper i denne kategorien:
  • En bergvarmepumpe er en form for oppvarming hvor man henter bergvarme fra dype borehull i fjell, og har vist seg å gir den største besparelsen.
  • Jordvarmepumper, hvor lange ledninger legges i sløyfer i bakken, ansees som lite egnet i våre områder.
  • For sjøvarmepumper legges det ut slanger i sjøen. Har man tilgang til sjøvann, vil det være en svært optimal løsning.
    • Harry Martinsen AS leverer vann-til-vann-varmepumper fra NIBE og Thermia.  Les mer om varmepumper fra NIBE og Thermia her.

Er det kostbart å installere en vann-til-vann-varmepumpe?

Det varierer ettersom det er avhengig av hvilken type varmepumpe du velger og om du har en bolig med stort eller lite energibehov. Husk at det er en investering som vil lønne seg over tid. Har du installert en bergvarmepumpe/vann-til-vann-varmepumpe eller vurderer å gjøre dette, kan det være fint å ha kjennskap til at du vil kunne få støtte fra Enova. Du kan lese mer om dette her. Ta også kontakt med oss når du skal velge varmepumpe.